Vaccinationer

Det är resenärens ansvar att ta de vacciner som rekommenderas och som krävs för inresa i det/de länder som besöks. Kontakta din läkare för ytterligare information, eller vänd dig till Vårdguiden på www.1177.se.