Resevillkor

Särskilda resevillkor för Aller travel

Dessa villkor gäller för alla våra gruppresor. På resor med egna villkor framkommer detta tydligt i orderbekräftelsen.
Alla researrangörer är bundna till lagen om paketresor, vilket ger dig ett brett konsumentskydd. http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-19921672-om-paketresor_sfs-1992-1672

Alla resenärer förväntas att vara grundligt insatt i resans avtalsunderlag. Avtalsunderlaget kan bestå av följande element: resans program inkl. praktiska upplysningar och prisinformation, orderbekräftelse, resrutt, samt resevillkor. 

Vi utgår från att våra kunder har förstått allt av utlevererat material i förbindelse till sin resa.

Bokning
Bokningen kan göras via vår hemsida, e-post eller per telefon.  Avtalet mellan partnerna anses som bindande vid inbetald deposition och innebär ett accepterande av resans resevillkor. 

Betalning av resan
Efter beställning av resan får du en orderbekräftelse skickad till dig. Depositionen förfaller normaltsätt tio dagar efter beställning. Resan är slutligen bekräftad när depositionen är inbetald. Förfallodatumet för slutbetalningen är normaltsätt 60 dagar innan avresa och framkommer på orderbekräftelsen. Vissa resor kan ha särskilda betalningsvillkor och strängare villkor för avbeställning. Vi accepterar följande kreditkort: VISA, Mastercard och Eurocard. Försenad inbetalning anses alltid vara av väsentligt värde och ger därmed arrangören rätt att häva köpet. 

Reseförsäkring och avbeställningsskydd
Alla våra resenärer rekommenderas att ha en reseförsäkring, då många länder kräver detta. Den resande är själv ansvarig för att teckna nödvändiga försäkringar. Aller travel rekommenderar alla att teckna en avbeställningsförsäkring i tillägg till själva reseförsäkringen. 

Om din reseförsäkring inte inkluderar avbeställningsskydd så erbjuder Aller travel avbeställningsskydd. Priset för denna utgör 6% av resans totala pris och återbetalas inte i förbindelse med avbeställning. Skyddet gäller vid akut sjukdom eller allvarliga händelser hos den resande, eller någon i den närmaste familjen (make, maka, sambo, barn eller förälder). Den måste beställas samtidigt som resan och betalas in samtidigt som depositionen.
Avbeställningsskyddet är giltigt från och med beställning till och med avresedagen mot uppvisande av läkarintyg eller annan nödvändig dokumentation. Kunden är förpliktad till att kontakta Aller travel angående avbeställning så snart som möjligt efter att han eller hon är medveten om de förbehåll som berättigar avbeställning. 

Vid resa i EÖS- eller EU-land bör man i tillägg ha med sig sitt Europeiska sjukförsäkringskort. Kortet dokumenterar att du har rätt till nödvändig läkarvård i ett annat EÖS- land på samma villkor som det landets medborgare. Du kan beställa kortet på www.forsakringskassan.se/privatpers

Avbeställning av resan
Avbeställning av en resa skall göras skriftligt till Aller Travel på epost: info@allertravel.se.
Följande regler gäller, om inte andra villkor är angivna på fakturan/orderbekräftelsen:

Vid avbeställning fram till 61 dagar innan avresa återbetalas inte depositionen.
Vid avbeställning fr.o.m. 60 dagar t.o.m. 36 dagar innan avresa, skall resenären betala 50% av resans totala belopp.
Vid avbeställning fr.o.m. 35 dagar innan avresa, skall resenären betala hela resans totala pris.

Avbeställning vid force majeure
Resan kan avbeställas om det konstateras krigshandlingar, naturkatastrofer, farliga smittsamma sjukdomar eller andra liknande händelser på resmålet eller i det närmaste närområdet de sista 14 dagarna innan resan startar. Det skall vara troligt att dessa förhållanden även kommer att kvarstå när resan startar. Avbeställning likt detta kräver att Utrikesdepartementet varnar mot att resa till det aktuella resmålet/-n enligt deras avrådan. Vid avbeställning av resa på grund av ovannämnda orsaker återbetalas inbetald summa. Resan kan dock inte avbeställas på grund av en händelse som man var eller borde ha varit uppmärksammad på före beställning av resan. 

Överlåtelse och ändring av resa
Mot en avgift på kr 500,- per.person har kunden rätt till att ändra sin resa eller överlämna den till en annan person som uppfyller de villkoren för att vara med på resan. Förutsättningen är att Aller travel och/eller underleverantörer inte är uppbundna till regler som förbjuder en sådan ändring eller överlämning. För eventuella ändringar fr.o.m. 60 dagar före avresa hänvisas till våra avbeställningsvillkor, se "Avbeställning av resan". 

Pass och visum
Alla som reser utomlands måste ha ett giltigt pass. Många länder kräver att passet är giltigt minst 6 månader efter hemresedatumet. 
Det är resenärens egna ansvar att ta reda på inresebestämmelserna till respektive land. Information om vad som gäller på det aktuella resmålet kan du hitta på www.regeringen.se och UDs reseinformation www.regeringen.se/uds-reseinformation/

Namnet i passet måste vara identiskt med namnet i beställningen. Eventuella avgifter i samband med ändring av namn på utfärdade biljetter betalas av kunden. Avgiften kan variera, men minimum 250,- debiteras. Resenären ansvarar själv över att namnet är korrekt stavat samt med samtliga namn enligt passet. På vissa av våra destinationer krävs det även visum. Information om behov för visum skickas tillsammans med orderbekräftelsen. Det är resenärens ansvar att pass och eventuellt visum är giltigt under resan. Det ges ingen återbetalning om man saknar nödvändig dokumentation för att delta på resan. 

Resenärer som inte är svenska medborgare måste själva undersöka med sin aktuella ambassad eller konsultat för att ta reda på om det är ett behov av visum. 

Pris
Det tas förbehåll om prisändringar sker utöver Aller travels kontroll. Detta kan för exempel gälla valutaändringar och ökning av skatter och avgifter. Aller travel förbehåller sig rätten att fakturera tillägg som följer av eventuella ändringar. En eventuell tilläggsfaktura skickas senast 20 dagar innan avresedatum. Vid prisförhöjning på mer än 10% har kunden rätt till att häva avtalet och få tillbaka inbetalt belopp.

Förbehåll 
Om inget annat är uppgett, så är en gruppresa baserad på minst 15 betalande deltagare. Vid färre deltagare har Aller travel rätt till att ställa in resan, öka priset eller erbjuda resan utan reseledare. Detta skall meddelas till resenären senast 35 dagar innan avresa.

Information om flygtider och flygbolag som är specificerat i programmet är preliminära. Aller travel förbehåller sig rätten till att korrigera flygtider enligt flygbolagets ändringar. Kunden får information om ändringar så fort som möjligt.

Merkostnader vid ändringar i förbindelse till hotelluppehåll eller anlutningstransport som inte är köpt genom Aller travel, blir inte ersatt av Aller travel.

Det tas förbehåll mot möjliga tryckfel i programmet, i marknadsföring eller på hemsidan. Vesäntliga ändringar som sker efter beställning skall meddelas till resenären så skriftligt. Oförutsedda händelser så som strejk, stängda vägar, väder- och seglings förhållanden kan medföra till programändringar på en gruppresa. Aller travel förbehåller sig i sådana tillfällen rätten till att ändra programmet i samarbete med våra lokala samarbetspartner utan att ett ersättningskrav uppstår.

Rum och lägenheter kan ha olika belägenheter, storlek och standard i ett och samma hotell eller anlägg. Utsikt, sol och eventuella störningar kan variera mycket. Normal variation i belägenhet, storlek och standard är inte grundlag för prisavslag.

Peperationer eller underhåll av t. ex. simbassäng sker med jämna mellanrum och de resande måste vara förberedda på att bli berörda av detta.

Ljudnivå och eventuella yttre störningar utanför hotellet kan vara svårt att påverka. 

Hälsa och rörlighet
På Aller travels resor måste man vara självgående. Det är även ett krav att man är i allmän, god fysisk form. Man skall själv kunna hantera sitt bagage, klara av att gå i trappor, samt delta på utflykter till fots. Grunden till detta är att destinationer och resmål ofta präglas av kuperad terräng, höga trottoarkanter och kullerstensgator med flera trappsteg. Är man dålig till bens, eller inte kan hålla samma tempo som gruppen, har reseledaren eller arrangören rätt till att be dig avstå från en utflykt eller ett evenemang utan återbetalning.
 
Personer med speciella behov, sjukdomar, handikapp och/eller allergier som är relevanta för resan är förpliktad till att upplysa Aller travel vid beställning om detta. Enligt EU-direktiv 1107/2006 kan resebyrån kräva att rörelsehindrade ledsagas av en medhjälpare under hela resan. Resebyrån förbehåller sig rätten att avvisa resedeltagare, som efter resebyråns bedömning inte är i stånd att genomföra resan själva (både fysiskt och psykiskt). En sådan avvisning ligger utanför byråns ansvar.

Reseledaren eller vi som arrangör förbehåller oss rätten till att skicka resenären hem eller be denna avstå från en utflykt eller ett arrangemang utan återbetalning om det mentala tillståndet, fysiska tillstånd, beteende, eller uppförande inklusive påverkan av alkohol eller droger utgör en fara för sig själv, andra passagerare, besättning eller egendom.
 

Reklamation
Klagomål över brister på resan skall framföras till Aller travel eller reseledaren/värden i samband med att det konstateras, detta så Aller travel har möjlighet att tillrättalägga på plats.

Om ett problem inte kan lösas tillfredsställande på plats, kan ett klagomål framföras skriftligen till Aller travel, senast 14 dagar efter hemkomst. Alla
Hänvändelser blir behandlade inom 4 veckor. Vid oenighet om brister kan kunden ta ärendet vidare till Allmänna reklamationsnämnden.

Aller travel betraktar inte kommentarer som är inskickat via evalueringsschema som ett klagomål som kräver uppföljning.

Generella villkor
Aller travel är en förmedlare med kunden på ena sidan och flygbolag, agenter och hotell på den andra sidan. Därav kan inte Aller travel hållas ansvarig för förseningar/inställningar eller utgifter vid olycka, skador eller tjuveri. Vid oförutsedda händelser, eller force majoure kan det bli aktuellt att ta till programändringar som f.ex. omläggning av resrutten, byte av transportmedel, övernattningsplats och dylikt. 

Kommunikation
Som kund hos Aller Travel samtycker du i att Aller Media, härunder Aller Travel, kan skicka ut nyheter och erbjudanden via e-post, mobil, telefon och brev. Nyhetsbrevet är gratis och du kan när som helst avregistrera dig. Personuppgifter blir endast använda av Aller Travel samt eventuella samarbetspartners för att ge dig personliga erbjudanden och ökad service. Aller Media ansvarar för behandling och hantering av personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL). 
 

Hantering av personliga upplysningar
När du beställer en resa hos oss blir följande sparat hos oss: För- och efternamn, födelsedata, kön, adress, telefonnummer, e-postadress och i några tillfällen passnummer. I tillägg lagrar vi upplysningar om vilken resa du har beställt, när du har beställt, bokningsnummer och lösenordet (krypterat) till "min resa".

Vi lagrar dina kontaktupplysningar, upplysningarna om din beställning samt upplysningar vi för övrigt får från dig, detta för att kunna administrera ditt kundförhållande samt ge dig relevant information i förhållande till din resa.
Detta omfattar bl.a. att behandla din beställning, skicka dig korrekta orderbekräftelser, faktura, hantera betalningar och kommunicera med dig så att vi kan ge dig information, erbjudanden och service i förbindelse med ditt köp genom epost, telefon, SMS och brev. Efter din resa skickar vi en evaluering på e-post. 

Hos oss är du i en aktiv kundrelation när du beställt din resa, är på resa och 14 dagar efter att du har kommit hem från en resa med oss. Har du en aktiv kundrelation till Aller Travel kommer vi att kommunicera med dig genom e-post, per telefon/sms eller per brev. 
Nödvändiga upplysningar blir behandlade av Aller Travel och våra samarbetspartners, såsom flygbolag och hotell, för att kunna fullfölja våra förpliktelser gentemot dig. 
Vi använder också upplysningarna för att kunna ge dig vidare information, erbjudande och service i förbindelser med resan via e-post, telefon, sms och brev.
Personupplysningar används enbart av Aller Travel för att kunna ge dig personliga erbjudanden och bättre service. Aller Travel är ansvarig för behandling och förvaring av dessa upplysningar i överensstämmelse med Personupplysningslagen.  

Prenumeration 
När du väljer att prenumerera på Aller Travel nyhetsbrev, samlar vi in namn och e-postadress för att kunna skicka ut nyhetsbrev. 

Om du samtycker till att prenumerera på vårt nyhetsbrev när du gör en beställning, kommer dina beställningsupplysningar att bli länkade med nyhetsbrevet. Vi önskar att använda oss av den information vi har sparat från dig till att göra nyhetsbrev och erbjudanden mest möjligt relevant och personligt. 

När du har rest med oss sparas personupplysningarna i vårat kundregister i tre år. 

Du hittar vår kompletta personupplysningspolicy på: allertravel.se/personupplysningspolicy