Personuppgiftspolicy

Aller travel personuppgiftspolicy

Den här personuppgiftspolicyn beskriver vilken typ av upplysningar vi samlar in om våra kunder, besökare på vår hemsida och hur, samt varför vi samlar in och använder dessa upplysningarna och hur vi behandlar de i förhållande till kundernas rättigheter och personuppgiftslagen. 

Insamling, lagring, sammanställning, utlämning och nnan behandling av personuppgiftsupplysningarna är regalerat i personuppgiftslagen. Lagen ställer bland annat krav till konfidentialitet och säkerhet vid behandling av personupplysningar. Det är datainspektionen som övervakar lagen. 
«Personupplysningarna» är upplysningar och information som kan förknippas med en fysisk person, t.ex. namn, bostadsadress, e-postadress eller vilken typ av resa som du har beställt hos oss.  

Ansvarig för personupplysningar

Aller travel Sverige är behandlingsansvariga för verksamhetens behandling av personupplysningarna. Med ”behandlingsansvarig” menas i lagen den som bestämmer föremålet med behandlingen av personupplysningarna och vilka hjälpmedel som ska användas. 
Det är den behandlingsansvariga som bär ansvaret över att behandlingen av personupplysningarna sker enligt lagen. Kontaktinformation till Aller travel Sverige hittar du längst ned i den här personuppgiftspolicyn.


Vilka sorters personuppgifter som behandlas

Upplysningar som samlas in när du beställer en resa hos oss:
När du är kund hos oss, det vill säga när du har beställt en resa hos oss så blir följande sparat hos oss: För- och efternamn, födelsedata, kön, bostadsadress, telefonnummer, e-postadress, i några tillfällen passinformation. I tillägg lagrar vi upplysningar om vilken resa du har bokat, när du har bokat, bokningsnummer och lösenord (krypterat) till din resa.

Vi lagrar även e-post och annan skriftlig kommunikation från dig, inkluderat återkoppling du ger oss om din resa, våra erbjudanden, vår kundservice eller liknande.

Vid personlig kontakt samlar vi även in andra personupplysningar som du själv väljer att uppge. Detta kan vara upplysningar om allergier eller hälsotillstånd eller andra upplysningar om dig eller andra personer med på resan eller i beställningen.

Upplysningar som samlas in från andra än dig vid en beställning av en resa:
Vid beställning hos oss händer det att det är en person som uppger personupplysningarna till en eller flera andra personer. Vi förutsätter att den som lägger in upplysningarna har samtycke från samtliga medresenärer för att uppge information likt detta. Det samma gäller om någon annan har kontaktat oss på uppdrag av dig. 

Upplysningar som samlas in när du prenumererar på vårt nyhetsbrev:
När du väljer att prenumerera på Aller Travel nyhetsbrev, samlar vi in namn och e-postadress för att kunna skicka ut nyhetsbrev.

Upplysningar som samlas in när du prenumererar på vårt nyhetsbrev och du har beställt en resa hos oss:
Om du samtycker till att prenumerera på vårt nyhetsbrev när du gör en beställning, kommer dina beställningsupplysningar att bli länkade med nyhetsbrevet. Vi använder den information vi har sparat från dig till att göra nyhetsbrev och erbjudanden mest möjligt relevanta och personliga.

Upplysningar som samlas in genom användning av vår hemsida:
Vi använder oss av informationskapslar/cookies på våra hemsidor för att ge dig som besökare bättre kundupplevelse och service. Vi samlar då in upplysningar om din användning av tjänsten. Några av dessa upplysningarna kan vara personupplysningar t.ex. IP-adress. Vi samlar även på information om hur du navigerar i tjänsten, vad du söker på och vilka reseprodukter du är intresserad av. Aller travel använder sig av Google Analytics och Google adwords, inkluderat tredjepartsannonseringsverktyg.

Cookies måste vara aktiverat för att du ska få fullt utnyttjande av våra hemsidor. För information om hur du de aktiverar cookies eller raderar cookies på din dator/mobil/Mac/ipad, se här. (datainspektionen)

Föremålet med behandlingen- vad vi använder upplysningarna till

Kontaktupplysningarna, upplysningarna om din beställning och upplysningarna vi för övrigt får från dig, lagras först och främst för att kunna administrera ditt kundförhållande och leverera dig relevant information i förhållande till din resa. Detta omfattar bland annat att behandla dina beställningar, skicka dig korrekta orderbekräftelser, faktura, hantera betalningar och kommunicera med dig så vi kan ge dig information, erbjudanden och service i förbindelse med ditt köp via e-post, telefon, SMS och brev utskick. 

För att kunna leverera resetjänsten du beställer av oss, använder vi dina personupplysningar även till att skapa biljetter och resedokument, för beställning av hotelluppehåll, och för betalning av de tjänsterna du har beställt. Om du har beställt tilläggstjänster t.ex. extra utflykter eller liknande, så används upplysningarna även till dessa tjänsterna.

Hantering av din resa inkluderar även användning av din information för bokföring, avräkning och revision, kredit eller annan kontroll av betalkort, immigration och tullkontroll.


Kundservice
Vi använder oss av dina personupplysningar för att kunna ge dig service när du kontaktar oss med frågor, synpunkter eller reklamation. Vi använder oss av ditt namn och beställningsnummer för att kunna identifiera dig och din resa. Vi använder oss av dina kontaktupplysningar, så som e-postadress och telefonnummer, för att kunna kontakta dig i förbindelse till frågor och förfrågningar. Vi kan även använda oss av alla de övriga personupplysningarna som vi har samlat in om dig till att hantera frågor och förfrågningar som du kan ha. Denna typen av information lagras i 3 år.

Utskick av information
När du har beställt en resa med oss, använder vi oss av din information för att skicka beställningsbekräftelse, viktig information om resan, samt information om relevanta erbjudanden om resan. Dessa utskick sker till den e-postadressen som du uppger vid beställning. 
Efter hemkomsten av din resa skickar vi dig en utvärdering, där vi ber dig om att svara på frågor i förbindelse till din resa med oss, så vi kan erbjuda ännu bättre resor och tjänster i framtiden. 
Före och under resan skickar vi dig viktig information via SMS och e-post, till den kontaktinformationen som är uppskriven i din beställning.  Detta kan t.ex. vara upplysningar/information om flygavgångar eller andra saker som sker under ditt uppehåll. 
Vi skickar betalningspåminnelser via e-post. 

Marknadsföring och personanpassning
Om du prenumererar på vårat nyhetsbrev så använder vi oss av dina personupplysningar för att skicka dig nyhetsbrev och även anpassa innehållet i nyhetsbrevet till dig. Dessa upplysningar omfattar e-postadress, information om din resehistorik, användarmönster och preferenser. Genom att använda oss av dessa upplysningarna kan vi ge dig de erbjudanden som vi tror att du har störst intresse och nytta av.

Vi använder oss även av personanpassning i kommunikation via sociala medier och internetannonsering på andra hemsidor. Vi använder informationskapslar för analys av användarmönster och personanpassning.  Du kan läsa våra riktningslinjer för informationskapslar.

Upplysningarna som köphistorik och användarmönster på hemsidan blir automatiskt registrerat i våra system och därmed kan vi anpassa vår kommunikation med dig.  Baserat på vart du tidigare har rest så kan vi erbjuda dig; automatiserade personliga rekommendationer som gör att du får mer relevant information från oss. Upplysningarna bidrar även till att vi kan kommunicera mer målinriktat till dig med nya erbjudanden som du kan vara intresserad i. Du kan när som helst tacka nej till att mottaga information likt detta från oss.

Vem vi delar upplysningarna med

Avtalspartner och IT-leverantörer (Apsis och Travelize)
Vi hanterar personupplysningarna i ett externt bokningssystem. Systemet finns för att kunna leverera de tjänster du beställt från oss samt för att kunna hantera frågor och yta kundservice i förbindelse med leverering av tjänster. I systemet lagras samtliga personupplysningar som vi samlar in.

Vi använder oss även av andra IT-system i verksamheten. I några av dessa lagras och hanteras personupplysningar. Vi gör allt vi kan för att skydda integriteten och säkerheten till dina upplysningar vid denna hanteringen. Dessa system kan vara molnlösningar eller installationer hor en leverantör, något som innebär att vi överför personupplysningar till leverantören. I dessa tillfällen har leverantören tillgång till personupplysningar och hanterar upplysningarna på uppdrag för oss, enligt våra instruktioner.

Webanalysföretag
Vi använder oss av externa leverantörer till personanpassning av användarmönster på våra hemsidor och i användarfeedback. Företag likt dessa hanterar personupplysningar på uppdrag av oss. Upplysningarna som detta gäller är först och främst alla upplysningar som hämtas in via användandet av informationskapslar, och detta hanteras anonymt och på aggregerad nivå.

Vi delar upplysningarna med våra leverantörer i den utsträckningen det är nödvändigt för att kunna leverera resetjänsten du beställer hos oss:

Hotell
Vi använder oss av hotell på våra resmål. Vi skickar rumlistor med personuppgifter som krävs för att kunna genomföra beställningen. Detta gäller upplysningar som namn. Kön, födelsedatum och telefonnummer. I vissa tillfällen även passnummer, diet och eventuella allergier. 

Flygbolag
I våra resor är det inkluderar flygresa. Vi samarbetar med olika flygbolag. Flygbolagen får tillgång till personupplysningar till de som ska resa med det aktuella flygbolaget. Detta är upplysningar som namn, kön, i några tillfällen födelsedatum, allergier och andra hälsoupplysningar som är utgivet av kunden. Överföring av passagerarupplysningar sker direkt till flygbolaget, med passagerarlistor, så kallade Pax-listor.

Agenter
Vi använder oss ofta av olika agenter i de olika länderna som vi reser till. Agenterna får tillgång till personupplysningarna de behöver för att kunna genomföra en bokning och för att beställa tilläggstjänster så som utflykter, biljetter osv. Detta gäller upplysningar som namn, kön, födelsedatum och telefonnummer. I några tillfällen även passnummer.

Reseledare
På alla våra resor har vi en reseledare med oss på resan. För att reseledaren ska ha full översikt över vem som är med på resan får reseledaren tillgång till personupplysningar som namn, kön, födelsedatum, adress, e-post, telefonnummer och i några tillfällen passnummer.

Utlämning till tredjeland
Eftersom vi arrangerar resor runt om i hela världen, så är flera av våra samarbetspartners (t.ex. hotell och flygbolag) utanför EU/EÖS-området. Det betyder att personupplysningarna överföres till även dessa samarbetspartners, likt vi beskrivet ovan. Oavsett vilket land vi överför personupplysningar till, så är vi förpliktade till att tillse att en god skyddsnivå föreligger för dina personuppgifter. Vilket Aller travel självklart gör. 

Hur vi beskyddar upplysningarna

Vi säkrar dina upplysningar vid både fysisk och virtuell åtkomst-och tillgångskontroll, samt vid kryptering av sensitiva delar av tillhandahållna upplysningar. (inloggning med automatisk utloggning vid inaktivitet, SSL kryptering, säkerhetsskanning av system, antivirusprogram på alla datamaskiner som används vid inloggning)

Vi arbetar planlagt och systematiskt med att bevara informationssäkerhet och använder oss av tekniska organisatoriska säkerhetstiltag för att beskydda de lagrade personupplysningarna mot auktoriserad tillgång och användning. 

Hur länge upplysningarna lagras

Upplysningarna vi har mottagit i förbindelse med din beställning lagras i vårt aktiva kundregister i 3 år.
Om du prenumererar på vårat nyhetsbrev så lagras dina upplysningar så länge du väljer att fortfarande prenumerera på vårt nyhetsbrev. 
Upplysningarna som vi enligt bokföringslagen är förpliktade till att lagra i 5 år, sparas i enlighet med lagens krav. 
E-post dialoger du har med vår kundservice lagras i 3 år.

Dina rättigheter

Rätt till kontroll över dina personupplysningar
Du har rätt till att be om tillgång samt be Aller travel att ändra eller radera dina personupplysningar. Du har även rätt till att kräva att behandlingen av dina personupplysningar begränsas till vissa föremål och t.ex. inte används till reklam eller profilering. På förfrågan från dig kommer Aller travel utan kostnad att ändra eller radera felaktiga, ofullständiga eller onödiga personupplysningar. Du kan logga in på Min resa med lösenord och e-postadress för att se dina personliga upplysningar som vi lagrar om dig och dina resor. 

Nödvändig hantering av personupplysningar och hantering efter samtycke
Behandling av personupplysningar som är nödvändig för att kunna uppfylla förplikterna vi har till dig, eller för att följa lagen, är tillåtet utan samtycke. För att vi ska kunna hämta in och hantera dina personupplysningar till andra föremål, krävs det att du samtycker till sådan behandling. Du ger samtycke till hantering av dina personupplysningar när du använder dig av våra tjänster på allertravel.no eller vid kontakt med våra reserådgivare. 

Tillbakakallning av samtycke
Du kan när som helst välja att tillbakakalla ditt samtycke genom att kontakta oss via kontaktupplysningarna nedan. Om du väljer att tillbakakalla ditt samtycke, så kommer vi att radera de personupplysningarna och avsluta behandlingen som omfattas av samtycket. 
Hänvändelser om vilka upplysningar som är registrerat, rättelse och radering kan skickas skriftlig till följande adress; 
info@allertravel.se

Om du önskar att klaga
Den som menar att ett bolag bryter mot personupplysningslagen eller annan lag om integritet kan vända sig till datainspektionen. Läs mer på datainspektionen.se

Informationskapslar
När du besöker våra hemsidor registrerar vi automatiskt informationskapslar (cookies), pixeltaggar, och IP-adress. 

Informationskapslar är små datafiler som lagras på din enhet när du surfar, använder hemsidor och tjänster på internet. En Pixeltagg) är ett osynligt märke placerat på vissa hemsidor. 

Vi använder informationskapslar för att bland annat mäta trafiken på våra hemsidor samt för att få information om vilka delar av vår hemsida som är mest besökt och under vilka tider. I tillägg samlar vi in information för att se hur besökarna navigerar på hemsidan samt varigheten av besöket.  Huvudföremålet med detta är att säkra och förbättra användningen och funktionaliteten på hemsidan. Pixeltaggar används till liknande ändamål, men även för att ge oss information om hur vår marknadsföring fungerar.

För mer information om vilken sort informationskapslar Aller travel använder, vilka upplysningar vi samlar in vid hjälp av informationskapslar, vilka rättigheter du har och annan information, se vår förklaring om användning av informationskapslar.

Kontaktinformation
Hänvändelser om vilka upplysningar som är registrerat, rättelse och radering kan skickas skriftligt till följande adresser:

info@allertravel.se

Aller travel
Boks 1169, Sentrum
0107 Oslo

Telefon 08 25 84 76

Denna personuppgiftspolicyn är senast uppdaterad 06.06.2018