Pass och Visum

Det är alltid resenärens ansvar att försäkra sig om att resmålets in- och utreseregler uppfylls. Passet skall vara giltigt under hela resan. Var uppmärksam på att vissa länder kräver att passet skall vara giltigt sex månader efter hemkomstdatumet. Vid resa till ett Schengenland skall pass medbringas på resan, då detta är svenska medborgares ID-handling i utlandet.
 
Resenären har, oavsett medborgarskap, skyldighet att själv se till att man har ett giltigt pass, samt eventuellt visum. De med uppehållstillstånd i Sverige skall medtaga giltigt pass samt dokumentation på uppehållstillstånd. Aller Travel påtar sig inget ansvar för resenärer som av en eller annan anledning avvisas vid gränsen. 
Några av våra resmål kräver visum, vilket då framgår på vår hemsida i beskrivningen av resan. 
Mer information angående in- och utreseförhållanden kring ditt resmål finns alltid i uppdaterad version på www.ud.se.